Thông tin chung

Mô hình Trường Đại học Việt Nhật là mô hình đại học xuất sắc mới, được xây dựng theo phong cách Nhật Bản với sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Trường hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng tự chủ cao trong hoạt động.

Sự khác biệt của Trường thể hiện ở tính liên thông, liên kết với các trường đại học thành viên ĐHQGHN và tính quốc tế với sự tham gia sâu của các đối tác Nhật Bản. Trường được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hội đồng Trường có vai trò then chốt trong định hướng phát triển, huy động các nguồn lực và quyết định các vấn đề quan trọng của Trường.

Mỗi khoa, viện hay chương trình đào tạo thuộc Trường sẽ có một đối tác Nhật Bản hỗ trợ thành lập, vận hành. Mỗi khoa, viện thuộc Trường sẽ là một mô hình chất lượng vun cao dựa trên khai thác các thế mạnh sẵn có của ĐHQGHN và của đối tác Nhật Bản. Theo đó, các khoa, viện như vậy có thể sớm tiến tới tự chủ và có khả năng hợp tác với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản.

Sự khác biệt

Sản phẩm đào tạo mới, chất lượng quốc tế: Ngành và chuyên ngành đào tạo tại Trường gắn với các ngành khoa học công nghệ và quản trị mà Nhật Bản có thế mạnh; quá trình đào tạo có sự liên thông, liên kết chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản; đào tạo dựa vào nghiên cứu khoa học và đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Các sản phẩm khoa học, công nghệ mới, có tính liên ngành cao: Trường tập trung phát triển các khoa học liên ngành và công nghệ tích hợp, gắn với xu thế phát triển của thời đại và đặt hàng của doanh nghiệp. Các sản phẩm này được Trường hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp và đối tác đại học Nhật Bản. Nhờ đó, Trường có thể trở thành một điểm sáng trong thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đưa các hoạt động R&D sang Việt Nam.

Môi trường học thuật quốc tế: Trường có môi trường học thuật chuẩn hoá theo phong cách Nhật Bản. Tại đây, nhà khoa học Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế cùng làm việc và sáng tạo. Đội ngũ giảng viên của Trường mang tính quốc tế cao giúp tạo nên một môi trường đa văn hóa cần thiết cho các hoạt động học thuật trong thời đại hội nhập. Người học được học chuyên môn bằng ngoại ngữ và làm việc trực tiếp với giáo sư uy tín của Việt Nam và Nhật Bản.

Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đa văn hóa: Trong một thế giới thường xuyên thay đổi, để có thể cung cấp các dịch vụ tuyệt hảo tới từng nhà khoa học, học viên và đối tác, Trường Đại học Việt Nhật hướng tới xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên có năng lực sáng tạo, thái độ tận tâm và am hiểu văn hóa đa quốc gia. Tại Trường Đại học Việt Nhật, sáng kiến được cổ vũ và sự khác biệt cá nhân được tôn trọng.

Theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng: Tại Trường Đại học Việt Nhật, học viên được trang bị kiến thức nền tảng rộng, được nuôi dưỡng tinh thần mở và tư duy liên ngành để chủ động học hỏi và sáng tạo trong kỷ nguyên toàn cầu, được phát triển các kỹ năng mềm và khả năng thích nghi nhanh với đòi hỏi của thị trường và được vun đắp các giá trị đạo đức cao đẹp của nhân loại. Nhà trường mong muốn mỗi học viên sẽ trở thành một công dân có trí thức và tầm nhìn rộng lớn ở toàn cầu.

Vui lòng tải Ba công khai tại đây.

 

 

VJU Brochure


Tiếng Anh