Tin tức
Sự kiện

Tháng 03
15

Open Campus
VJU Open Campus 2020

Thời gian: 8:30 – 12:00

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 09
09

Lễ Khai giảng
Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Thời gian: 16:00 - 17:10

Địa điểm: Hội trường Sunwah, ĐHQGHN

Tháng 07
20

Lễ Tốt nghiệp
Lễ Tốt nghiệp 2019

Thời gian: 9:00 - 11:30

Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Tháng 07
13

Tuyển sinh
Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sĩ 2019

Thời gian: 09:00-12:00

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật

Đào tạo

   Chương trình Thạc sỹ       Chương trình Đại học     Thực tập tại Nhật Bản        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố khoa học     Lĩnh vực nghiên cứu      Năng lực nghiên cứu

Về VJU

Sứ mệnh và Tầm nhìn         Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá