Tin tức
Sự kiện

Tháng 11
07

Lễ Khai giảng
VJU's Opening Ceremony 2020

Thời gian: 8:30 - 10:30

Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo

Tháng 11
05

Hội thảo
Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Thời gian: 9:00 - 12:50

Địa điểm: Online workshop

Tháng 10
16

Bài giảng mở
MPP's Seminar: Viet Nam policy under Doi moi

Thời gian: 8:30 - 11:30

Địa điểm: VJU Campus

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá