Tin tức
Sự kiện

Tháng 01
07

Hội thảo
TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN: ORIGAMI

Thời gian: 13:00 - 14:30

Địa điểm: VJU Campus Room 415

Tháng 12
21

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt Nhật năm 2020

Thời gian: 8:30 - 17:00

Địa điểm: VJU Campus

Tháng 12
15

Hội thảo
Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo&Khởi nghiệp

Thời gian: 15-16.12.2020

Địa điểm: VJU Campus, Phòng 511

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá